No psihoaktīvām vielām atkarīgo bērnu sociālās rehabilitācijas nodaļa


Kontaktinformācija

Vadītāja Inese Kovaļevska22021879   e-pasts: Inese.Kovalevska@gintermuiza.lv

Sociālais darbinieks – 27820411

Speciālisti – 63007211

Programmas e-pasts: bsr@gintermuiza.lv

Facebook lapa: https://www.facebook.com/Sociālā-rehabilitācija-no-psihoaktīvām-vielām-atkarīgiem-bērniem-2037752139606257/

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums  no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, 2021. gadā  tiek sniegts pamatojoties uz līgumu ar Labklājības ministriju, saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem

Programmas mērķis ir veicināt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu/atkarību izraisošo procesu lietošanas, kā arī motivēt klienta atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē kā attīstīties un pilnveidoties spējīgai personībai atbilstoši vecumposmam.

Pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 509 "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus".  https://likumi.lv/ta/id/316718

Izveidotā programma paredzēta 12-18 gadus veciem bērniem, kuriem narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka ir novērojama psihoaktīvo vielu lietošana vai tieksme uz atkarības veidošanos. Pakalpojumu var saņemt pēc pilna motivācijas un ārstēšanas kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanas kursa pabeigšanas.

Programmas darbība notiek terapeitiskā vidē ar diennakts izmitināšanas apstākļiem, strukturētu dienas, nedēļas un mēneša plānu.  Rehabilitācijas periods ilgstošs – līdz 12 mēnešiem. 

Lai nodrošinātu uz klientu vērstu pieeju, programmā strādā speciālistu komanda: programmas vadītājs, sociālais darbinieks, psihologs, sociālie rehabilitētāji, sociālie audzinātāji,  savukārt izvērtējot katra klienta individuālās vajadzības, terapijas procesā var piesaistīt narkologu, bērnu psihiatru, funkcionālos speciālistus (ergoterapeits, mākslas terapeits, fizioterapeits).

Paralēli rehabilitācijas pakalpojumam tiek nodrošināta izglītības saņemšana normatīvos noteiktajā kārtībā.